Siltumenerģijas ražošanas iekārtu un saistītā aprīkojuma piegāde un montāža


Tehnoloģiskajām vajadzībām un izmantošanas videi vai nosacījumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu un saistītā aprīkojuma izvēle un izmantošana ir enerģijas ražošanas objekta ilgstošas, energoefektīvas un drošas darbības pamatā. 


Piedāvājam praksē pārbaudītas un uz inovatīviem inženiertehniskiem risinājumiem bāzētas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, izmantojot vienīgi tirgū vadošo attiecīgo ražotāju izstrādājumus, par kuriem esam pārliecināti, ka tie sasniegs pasūtītāja iecerēto uzdevumu izpildi un spēs dot pasūtītājam vislielāko no tehniski ekonomiskiem pienesumiem.


Piedāvājumā ir iekārtas, kuras paredzētas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. 


Piedāvājam iekārtas, kuras ir paredzētas uzstādīšanai enerģijas ražošanas objektos sākot no mājsaimniecībām līdz enerģijas ražošanas centralizētās siltumapgādes sistēmu vai rūpniecisku tehnoloģisko procesu vajadzībām. 


Būtiska uzmanība tiek pievērsta iekārtu un ar tām saistītā aprīkojuma tehniski  funkcionālai saderībai, t.sk., ar tādu aprīkojumu, kurš jau ir uzstādīts un tiek izmantots pasūtītāja enerģijas ražošanas objektā, lai iekārtu un sistēmu ekspluatācijas laikā tās darbotos kā vienots un savstarpēji papildinošs tehnoloģiskā aprīkojuma kopums.


Pēc nepieciešamības nodrošinām tikai attiecīgo iekārtu piegādi vai arī piedāvājam veikt iekārtu piegādi ar to uzstādīšanu un montāžu, kad  darboties spējīgs iekārtu un ar to  saistītā aprīkojuma kopums tiek nodots pasūtītājam lietošanai. 

Informācija par pārstāvētajiem ražotājiem sadaļā “IEKĀRTAS”
<<< atpakaļ